सलाम हा आमच्या ठेचले गेलेल्या अस्मितेची अटळ अशी प्रक्रिया आहे,

शासन आपल्या दारी शहराला लकाकी ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here